Tin cậy

PayPal Cash App: Send and Request Money Fast

maj3stik
51.76MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 7.1.0 14 giờ trước

Mô tả của PayPal Cash App: Send and Request Money Fast

With our improved app, you'll get the convenience you want, paired with the secure transactions you've come to trust from PayPal. Plus, there are no transaction fees when sending money to Friends and Family in the U.S. when you use your bank account or balance.

HELP KEEP YOUR FINANCIAL INFORMATION PRIVATE AND PROTECTED

You can get peace of mind you deserve with:

24/7 transaction monitoring

Secure encryption technology

Fraud protection

Fingerprint and two-factor authentication (activation required)

SEND MONEY TO FRIENDS AND FAMILY FOR FREE

It’s free to send money to Friends and Family in the U.S. using your bank account or PayPal balance. Settle up for your share of the bill, send a loved one the gift of money, or request money from a

friend with ease.

PAY FOR GOODS AND SERVICES WITH CONFIDENCE

Sending money to someone you don't know? With PayPal, you can send it with confidence. When selecting Goods & Services, your eligible send money transactions can be protected by Purchase Protection. Terms and Limitations apply. And, if the recipient doesn't have a PayPal account, can open one easily for free.

ACCESS YOUR BALANCE INSTANTLY WITH THE PAYPAL CASH CARD

Easily transfer funds from your bank to your PayPal account and access your balance with the PayPal Cash Card. Shop in-store, online or anywhere Mastercard is accepted. Plus, withdraw your PayPal funds at ATMs worldwide.

SEND MONEY TO PAYPAL ACCOUNTS AROUND THE WORLD*

We make it easy to send money internationally. Choose from a range of currencies to help maximize the value of your dollar with our competitive fees. Sender and recipient must have a PayPal account.

Với ứng dụng được cải thiện của chúng tôi, bạn sẽ có được sự tiện lợi mà bạn muốn, kết hợp với các giao dịch bảo mật mà bạn đã tin tưởng từ PayPal. Ngoài ra, không có phí giao dịch khi gửi tiền cho Bạn bè và Gia đình ở Hoa Kỳ khi bạn sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc số dư của mình.

GIÚP GIỮ THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA BẠN RIÊNG TƯ VÀ BẢO VỆ

Bạn có thể yên tâm rằng bạn xứng đáng với:

Giám sát giao dịch 24/7

Công nghệ mã hóa an toàn

Bảo vệ gian lận

Vân tay và xác thực hai yếu tố (yêu cầu kích hoạt)

GỬI TIỀN CHO BẠN B AND VÀ GIA ĐÌNH MIỄN PHÍ

Bạn có thể gửi tiền cho bạn bè và gia đình ở Hoa Kỳ bằng tài khoản ngân hàng hoặc số dư PayPal của bạn. Giải quyết phần chia sẻ của bạn, gửi cho người thân yêu món quà tiền hoặc yêu cầu tiền từ

bạn bè một cách dễ dàng.

THANH TOÁN HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ CÓ BÍ MẬT

Gửi tiền cho người bạn không biết? Với PayPal, bạn có thể tự tin gửi nó. Khi chọn Hàng hóa & Dịch vụ, các giao dịch gửi tiền đủ điều kiện của bạn có thể được bảo vệ bởi Bảo vệ mua hàng. Các điều khoản và giới hạn được áp dụng. Và, nếu người nhận không có tài khoản PayPal, bạn có thể mở một tài khoản miễn phí một cách dễ dàng.

TRUY CẬP CÂN B YOURNG CỦA BẠN TRỰC TIẾP VỚI THẺ TIỀN THƯỞNG

Dễ dàng chuyển tiền từ ngân hàng của bạn vào tài khoản PayPal của bạn và truy cập số dư của bạn bằng PayPal Cash Card. Cửa hàng tại cửa hàng, trực tuyến hoặc bất cứ nơi nào Mastercard được chấp nhận. Ngoài ra, rút ​​tiền PayPal của bạn tại các máy ATM trên toàn thế giới.

GỬI TIỀN CHO TÀI KHOẢN PAYPAL TRÊN THẾ GIỚI *

Chúng tôi làm cho nó dễ dàng để gửi tiền quốc tế. Chọn từ một loạt các loại tiền tệ để giúp tối đa hóa giá trị của đồng đô la của bạn với chi phí cạnh tranh của chúng tôi. Người gửi và người nhận phải có tài khoản PayPal.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho PayPal Cash App: Send and Request Money Fast

4.53
266
5
208
4
18
3
26
2
2
1
12

Đánh giá PayPal Cash App: Send and Request Money Fast

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên PayPal Cash App: Send and Request Money Fast, hãy là người đầu tiên!

Cờ PayPal Cash App: Send and Request Money Fast

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 2
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng maj3stik
Cửa hàng maj3stik 1.54k 245.42k

Thông tin APK về PayPal Cash App: Send and Request Money Fast

Phiên bản APK 7.1.0
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)
Lập trình viên PayPal Mobile


Tải về PayPal Cash App: Send and Request Money Fast APK
Tải về